Soldaat Advies

in dienst van een leefbaar platteland

    BLOGS

Sinds 2002 werk ik op meerdere terreinen aan het ondersteunen van initiatieven op het gebied van een duurzame(re) landbouw en een leefbaar(der) platteland.

Hoewel het merendeel van mijn activiteiten zich nog in Nederland afspeelt, is 'Europa' steeds meer mijn werkterrein geworden. Europa zal de komende jaren nog meer dan nu het referentiekader voor landbouw en platteland worden. Vanwege de invloed van het Europese beleid en de Brusselse geldstromen, maar ook omdat grensoverschrijdende samenwerking tussen agrariërs en andere plattelandsondernemersonderling en tussen regio's een belangrijke meerwaarde heeft om te komen tot de broodnodige vernieuwende impulsen.

Nederland is niet langer op alle terreinen het gidsland; in vele regio's in Europa zijn de afgelopen decennia innovaties ontwikkeld en initiatieven genomen op het gebied van duurzame landbouw, plattelandsontwikkeling en nieuwe vormen van samenwerking. Ik zie Europa dan ook als een schatkamer van kennis en ervaringen. Vanuit het Europese netwerk dat ik inmiddels ontwikkeld heb, ben ik staat om deze schatkamer aan te boren en toegankelijk te maken, in de vorm van onderzoek, subsidieprogramma's, projecten en beleidsadvisering.

Bart Soldaat